Истанбул - 26.02.2010 г. ! ( СЛУШАЙ ОНЛАЙН )

>> събота, 27 февруари 2010 г.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Read more...

Пристанищата на Истанбул !

>> петък, 26 февруари 2010 г.

Истанбул-столица на цивилизациите 11/10

Пристанищата на Истанбул...

Изпратена 24.02.2010 08:40:54 UTC

Обновена 24.02.2010 08:40:54 UTC

През византийския период Истанбул бе един много важен пристанищен и търговски център. През последния период на византийската империя, по крайбрежието на Златния Рог се бяха наредили редица по-малки и големи търговски пристанища. В района на днешния квартал Кумкапъ се намираше военно пристанище за византийската бойна флота. След превземането му от турците през 1453та година, той съхрани този свой статут на важен пристанищен и търговски център. Търговските пристанища схрниха своите места и своя статут. Златния Рог бе естествен залив на Истанбул и тъй като бе заобиколен от високи хълмове, бе защитен от бурните ветрове. Две млки реки стичащи се в залива, създаваха слабо течение, което осигуряваше постоянното прочистване на водите му. Но наличието на силно морско течение в района на Сарайбурну създаваше известни затруднения при входа на корабите в Златния Рог. Движението на кораби по водите на Босфора, в който имаше силно морско течение, винаги изискваха голямо майстроство от мореплавателите. По бреговете на Златния Рог се редяха малки ателиета, дървени къщи и млки вили. Зад тях проличаваха на места назъбните крепостни стени. Но картината която доминираше бе изгледът на военната корабостроителница Терсанеи Амире и наредените докове.

При превземането на Истанбул, основната роля бяха изиграли пехотните полкове, но и османската флота не бе бездействала и прекарвайки крабите си в Златния Рог, бе принудила византийците да съсредоточат на кперостните стени откъм залива нови сили и по този начин бе нмалена числеността на защитниците на стените които станаха целта на основния пехотен удар. Именно по време на обсадата на Истанбул Султан Мехмед Завоевателя бе осъзнал значението което има една силна флота. След превземането на града, той обърна голямо внимание на строежа на нови кораби за бойната флота. Най-напред за целта бяха използвани старите византийски военни корабостроителници разположени западно от Пера. Но след време, те се оказаха неспособни да отговарят на нуждите и бе решено в района западно от кулата Галата да бъде построена нова военна корабостроителница. Строежът на корабостроителницата известна по-ксно под името Терсанеи Амире започна през 1513та година и приключи в много кратък срок. Венецианецът Антонио Джустиниани отбелязва че за срок от една година са били построени над 140 дока, наредени паралелно на крайбрежната ивица.

Във всеки един от доковете едновременно е можело да се води строителството на по две кадърги. Близо до докомете са се намирали складовете в които са се съхранявали необходмите за корабите материали кто платна, мачти, гребла. Някои от тези складове са били построени от камък и покрити с оловни покриви. Преди военни походи, в корабостроителницата започваше да кипи усилена работа, призоваваха се всички майстори корабостроители в империята. Освен това, доставката на необходимите за строежа на военните кораби материали съживяваха и търговията в Истанбул. Греблата се изработваха в град Трабзон, платовете за платната се доставяха от Ерибоз и Египет, металните елементи от Самоков, въжетата основно от Трабзон и Самсун, асфалтът от Албания и остров Митилини. Оловото и калаят се транспортираха от Великобритания. Необходимия мед се добиваше в Кастамону. Понякога големи поръчки получаваха и занаятчиите в Галата. В корабостроителницата, освен каторжници работеха и много висококвалифицирани работници.

Императорската корабостроителница допринасяше за оживлението в пристанището, а моряците на военните кораби, които през зимните месеци стояха неангажирани в казармите си, се наемаха на работа в търговсик кораби, работилници или по строежи. Морската пехота, Левентите пък препълваха близките кафенета и мехни и осигуряваха прехрана за дребните търговци имащи магазини в близост до доковете или морските казарми.

Голямото оживление на пристанището на Истанбул, постоянно пристигащите и зминаващи търговски кораби се отразяваха и на живота в града. Чуждестранните кораби влизащи в залива, ако пристигат откъм Сарайбрун, бяха длъжни да поздравяват мператорския дворец Топкапъ с оръдейни салюти. След това, големите кораби закотвяха пред Галата, а малките в Златния Рог.

Митническият контрол на пристигащите товари се осъществяваше в специален митнически район, и под контрола на нчалник наричан Гюмрюк Емини. Сградата на митницата се е намирала в днешния квартал Еминьоню, откъдето идва и името му.

Втория митнически район на Истанбул бе в старата крепост Галата, и продължи да работи тук до средата на 19ти век.
В Истанбул имаше приспособени пристанища за различните стоки. Например хранителните продукти и зърното доставяни в града се разтоварвха в Ункапанъ, дървените материали и трупите се разтоварваха в Одункапъ. Пристигащите от Европа стоки пък се разтоварваха в Галата и оттук се транспортираха до търговците с помоща на хамали, които бяха обединени в специална гилдия.

TRT - VOT / Портал Турция

Read more...

Турция е регистрирала необичаен растеж от 12,3 % в туризма през 2008 година !

>> петък, 19 февруари 2010 г.

Турция е регистрирала необичаен растеж от 12,3 % в туризма през 2008 година, посочва доклад на ОИРС !

19 февруари 2010

Анкара. Турция е регистрирала необичаен растеж от 12,3 % в туризма през 2008 година, се посочва в доклад на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество за 2010 година, пише електронното издание на турския вестник „Милиет”. Според доклада Турция е заела 4,6 % от туристическия пазар в Европа и е влязла сред 20-те предпочитани туристически дестинации в света. По брой на туристите, които са я посетили, е седма, а по приходи от туризма девета. В доклада се констатира, че туризмът е един от най-динамичните сектори на турската икономика. През 2008 година Турция е била посетена от 26,3 милиона туристи, а приходите са достигнали 21,9 милиарда долара. В същото време 4,9 милиона турски граждани са посетили чужди страни. Трите страни, от които най-много туристи са посетили Турция, са Германия, Русия и Великобритания. За сравнение през 1985 година чуждите туристи, посетили Турция, са били 2,1 милион души.
В доклада на световната организация се отбелязва, че министерството на културата и туризма в последните години инициира много успешни проекти, които привличат много туристи като „Ликийският път”, „Посоката на Свети Павел” и „Пътят на коприната”, които минават през важни културни центрове в страната.

аф / Портал Турция

Read more...

Историята на квартал Еюп в Истанбул !

>> сряда, 10 февруари 2010 г.

Истанбул-столица на цивилизации 08/10

Историята на квартал Еюп...

Изпратена 09.02.2010 12:53:13 UTC

Обновена 09.02.2010 12:53:13 UTC

След превземането на Истанбул, Фатих Султан Мехмед, Завоевателя, поставила началото на широкообхватно строителство на турски и ислямски обекти на архитектурата и културата. Първата джамия и придадения към нея джамийски комплекс бе построена над гроба на приятеля и знаменосец на пророка Мохаммед, Еюп Енсари. Еюп Енсари е загинал по време на обсадата на Истанбул от ислямски войски в периода 674-678ма години. Турският пътешественик Евлия Челеби разказва историята за откриването на неговия гроб-Акшемседдин заспива, и след като се събужда става и посочва мястото където се намира гробът на Еюп. Мястото е разкопано и в гроб е открито мумифицираното тяло.

Според една друга история, Акшемседин забва един прът на мястото което е видял в съня си. След това, дори и да се промени мястото на пръта, Акшемседдин винаги посочва една и съща точка. Мястото е разкопано и по този начин е намерен гробът. Прътът пуска корени и се превръща в едно голямо дърво.

Построенте през 1458ма година джамия Еюп и джамийския комплекс, дават и името на днешния квартарл на Истанбул, който започва да се разраства със самото построяване на комплекса. Джамията бе реставрирана през 1800ната година от султан Селим трети. Джамията е с квадратна планировка, с голям и хубав купол, обграден от осем малки куполи. Един от тези малки куполи покрива и мястото на олтара. Входната порта на комплекса наподобява арка на победата и води до красива вътрешна градина. Минаретата на джамията са построени по време на управлението на султан Ахмед трети а тюрбето на Еюп Енсари е било ремонтирано по време на управлението на султан Махмуд втори. На тюрбето са дарени много ценни светилници, полилеи, плочки с клиграфски надписи.

За кратко време мястото се превръща в свещенн за мюсюлманеите в Истанбул обект. Церемонията по запасването на сабята на Осман от новите османски падишаси също се е провеждала в джамията Еюп.

За кратко време се разраства наслението на турские квартали издигнати п южното крайбрежие на Златния Рог. Квартал Еюп се бе превърнал ве идон от големите квартали на града и притежаваще местна администрация представяна от кадия, полицейски инспектор Субашъ и служители. Кварталът бе чисто турски и мюсюлмански квартал. Евлия Челеби пише че в квартала е иало 9 хиляди и 800 дворци и къщи, ного градини и лозя. Също така е имало и големи пазари като Обущапския пазар, Млечния пазар. Евлия Челеби е изброил хляда и 85 магазина и вниманието му е било привлчено от големия брой посетители в магазините за млечни продукти. Той също така отбелязва че в квартала има мдресета, училища и имарет.

Джамията и комплексът Еюп и днес продължават да са притегателен център не само за мюсюлманите в Истанбул но и за мюсюлманите посещаващи града. В периода на османската държава, се е считала голяма чест да бъдеш погребан в двора на тази джамия. Тук са разположени най-красивите екзепляри на османски тюрбета. Едно от тях е построеното от Мимар Синан тюрбе на Аяс паша. Тюрбето представлява купол разположен върху четири колони. В двора се намира и тюрбето на Лала Мустафа Паша, давоевателя на Кипър. И то е построено през 1581ва година от Мимар Синан. Тюрбето на адмирала на Султан Сюлейман Законодателя, Булак Мустафа паша се намира във външния двор на джамията. Обектът построен през 1534та година привлича внимание с геометричните мотиви.

Един от интересните обекти в квартал Еюп е тюрбето на майката на султан Селим трети, Михришах Султан. Тюрбето е обединило в себе си чертите на класическата и бароковата архитектура. Зад тюрбето се намира имарет откъдето на бедните граждани се раздава топла храна. В миналото тук, през месеца Рамазан, ежедневно се се готвили големи казани с ориз и тази традиция се е съхранила и до днес. По искане на Михришах султан са били построени водоемът Валиде в Белградската Гора, джамията с две минарета в Хаджъоглу много чешми. Султаните идващи в Истанбул по море или по суша, през Едирнекапъ, за церемонията по запасването на сабята на Осман, са преминавали пред това тюрбе.

В Еюп има само едно тюрбе на османски владетел-тюрбето на султан Мехмед Пети Решат. Тюрбето е построено от мрамор и негов архитект е пионерът на първото през 20тия век течение за национална архитектура Кемалеттин Бей.

Еюп е бил също така и любимо място на пътешествениците пристигащи от чужбина в Истанбул. Един от тях е френският пътешественик Пиер Лоти, който е бил възхитен от красотата на този квартал. Днес, от върха на хълма носещ името на Пиер Лоти се откриват прекрасни пейзажи на квартала и на Златния рог. Лоти бе влюбен в Истанбул и бе купил къщи в различни райони на града. Най-използваното от него и най-известното днес негово жилище бе на улица Атик Али Медресеси в квартал Чемберлиташ.

Днес квартал Еюп привлича най-много посетители с джамиите и тюрбетата си и с царящата в тях мистична атмосфера.

TRT - VOT / Портал Турция

Read more...

Седмична почивка в турския курорт Анталия,Турция през месец май 2010 г. ще струва 260 евро !

>> понеделник, 8 февруари 2010 г.

Поевтиняват туристическите пакети на балканските дестинации за лятото !

Тур операторите и хотелиерите намалиха цените на туристическите пакети за лятната ваканция между 20 и 30%, посочва румънското издание "Зиаре".

Най-търсената дестинация ще остане, както и в предишни години,Турция - 260 евро за една седмица в Анталия.

В Гърция и България почивката ще струва до 300 евро.

Сред предпочитаните места за отдих остават и дестинациите в Египет и Тунис.

"Интересът на туристите към пакетите early booking нарасна в началото на годината с около пет пъти спрямо същия период на изминалата година", заяви Алин Бурча, собственик на Paralela 45.

По този начин, пакет early booking за 400 евро, закупен тази зима, може да струва само 300 евро.

През 2009 г., същият пакет беше купуван чрез системата early booking за 350 евро.

Освен намаляването на цените за туристическите пакети, плащани предварително, хотелиерите са ограничили и финансовите си претенции.

Например, седмична почивка в турския курорт Анталия през месец май ще струва 260 евро, без включени летищни такси.

Отделните хотели имат свои специални предложения: безплатно настаняване за деца, неограничен достъп до СПА центрове и други варианти.

Зиаре / Портал Турция

Read more...

StatCounter

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1.

Гледайте филма "Бетонни градини",Генка Шикерова за Слънчев бряг !

Created by Portal Turkey

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP